ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

ประเด็น การให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

ประเด็น การให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน


        ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันที่จัดทำขึ้นนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนกระทำความผิด และมีมุมมองที่ว่า "กฎหมาย...ไม่วุ่นวายอย่างที่คิด" เพราะที่ผ่านมาเมื่อได้ยินคำว่ากฏหมาย คนส่วนใหญ่มักมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากจนไม่อยากเรียนรู้ แต่ความเป็นจริงแล้วการใช้ชีวิตของทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยไม่รู้ตัวและกฎหมายยังเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราเป็นอย่างมาก

        ลองคิดดูว่า จะยุ่งยากสักแค่ไหนหากเราไม่มีหลักฐานการเกิดที่จะบอกให้รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนจะลำบากสักแค่ไหนหากเราเกิดมาโดยไม่มีคนเลี้ยงดู ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ดังนั้น การที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข และดำเนินชีวิตด้วยความเรียบร้อยได้นั้น เพราะเรามีตัวบทกฎหมายที่เปรียบเสมือนเข็มทิศช่วยนำทางให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้

        ตั้งแต่เกิดจนตายพวกเราทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย เราจึงมีชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ เราจึงมีหนังสือรับรองการเกิด เราจึงมีคนเลี้ยงดู มีคนให้การศึกษา มีสิทธิต่างๆ ในสังคม ซึ่งทุกอย่างดำเนินการไปโดยที่เราไม่ได้นึกถึงว่านี่คือ "กฎหมาย" ดังนั้น จะเห็นว่ากฎหมายเป็นสิ่งจำเป็น และไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอย่างที่เราคิดอีกต่อไปและกฎหมายเป็นสิ่งที่ "ยิ่งรู้ก็ยิ่งดี ยิ่งเข้าใจก็ยิ่งมีประโยชน์กับตัวเราเอง"

        และเพื่อความสะดวกในการรับรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน กระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยผ่านช่องทางการรับรู้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ดังนี้

สำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตetda
e-Notice System
AIPA
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
เน็ตประชารัฐ
Thailand Tourism Directory
นามสงเคราะห์ส่วนราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
e-Government
GovChannel
Ginfo
คณะกรรมการร่างรับธรรมนูญ
itd
กรมอนามัย
สาระดีๆ จากศาลปกครอง