การร้องเรียนร้องทุกข์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน

        หากท่านหรือญาติที่เกี่ยวข้องของท่านได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและต้องการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ต้องการขอรับเงินเยียวยา หรือเมื่อตกเปฌนผู้ต้องหาหรือจำเลย หรือเหยื่ออาชญากรรม หรือตกเป็นแพะ หรือมีความประสงค์จะร้องเรียน ร้องทุกข์ ปรึกาากฎหมาย สามารถปรึกษากฎหมายได้ฟรี ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศให้บริการในเรื่องดังต่อไปนี้

- บริการให้คำปรึกษากฎหมาย
- บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
- บริการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
- บริการงานกองทุนยุติธรรม
- บริการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
- บริการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความ ตาม ป.วิอาญา 134/1
- บริการคุ้มครองพยานในคดีอาญา

ประชาชนสามารถขอรับบริการดังกล่าวได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ถ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์: 0557139401
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ชั้น 2 ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โทรศัพท์: 055517391
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เรือนจำอำเภอแม่สอด 2 ถนนราชทัณฑ์ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทรศัพท์: 055534387
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 4/34 หมู่ 5 ต.นครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์: 056882037
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่ เรือนจำจังหวัดแพร่ อาคารฝ่ายฝึกวิชาชีพ เลขที่ 20 ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 054522528
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา อาคารศาลากลางจังหวัด พะเยา หลังเก่า ชั้น 2 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์: 054449705
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร บริเวณทางเข้าที่การอำเภอเมืองพิจิตร ถนนศรีมาลา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์: 056615743
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก 89/1-2 หมู่12 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 055253420
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง เลขที่ 502 – 506 ถนนประสานไมตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์: 054225478, 054227768
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน (อาคารเช่า) 159/7 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์: 053525510
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังเก่า) อาคาร 1 ชั้น 1 ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 055613483
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 8 ถนนศรอัสนีย์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์: 055830830
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ 23 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์: 056571336
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย อาคารศาลากลาง หลังใหม่(ชั้น1) ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์: 053150190
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 053112314
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง อาคารเลขที่ 2/8 หมู่ที่ 14 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์: 053382148
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 329/18 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์: 056726458
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแพร่ เรือนจำจังหวัดแพร่ อาคารฝ่ายฝึกวิชาชีพ เลขที่ 20 ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 054522528
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการแม่ฮ่องสอน พลาซ่า เลขที่ 9/4 ซอย 5 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์: 053612077
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2 (หลังเก่า) ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์: 034510342
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 13/1 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039302480
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเก่า) ชั้น 3 เลขที่ 66/1 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์: 038514375
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เลขที่ 178/18 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด ถ นนพระยาสัจจา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 0384677934
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท อาคารศาลาประชาคม ชั้น 2 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทรศัพท์: 056411928
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด เลขที่ 1133 หมู่ 1 ตำบลวังกระแจง อำเภอเมือง จังหวัดตราด
โทรศัพท์: 039524031
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก เลขที่ 161/3 หมู่ 13 ถนนนครนายก-รังสิต ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์: 037315002
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เลขที่ 898/10 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์: 034213169
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี 1. อาคาร อบจ.นนทบุรี ชั้น 2 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 2. อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 (อาคาร 3 ชั้น) ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์: 025257245
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ชั้น 2 (หลังเก่า) ถนนปทุมธานี - สามโคก ตำบลบางปรอท อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: 0258139901
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 (หลังเก่า) ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง 77000
โทรศัพท์: 032601258
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 702 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์: 037212088
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่9/25 หมู่3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์: 035708387
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อาคารศาลากลาง ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: 038694616
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี เลขที่ 206/1 ถนนรถไฟ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์: 032322647
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม 118 ถนนสีดา ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์: 036782207
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ อาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 596 ชั้น 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: 0270778112
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ 202 หมู่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์: 0347184201
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 923/588 ถนนท่าปรง ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์: 034425236
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี เรือนจำจังหวัดสระบุรี 2 ซอย 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์: 036213158
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว หอประชุมปางสีดา ชั้น 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์: 037425320
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี อาคารศรีประมงค์ (ตลาดคลองถม) เลขที่ 259/6 หมู่ 7 ถนนสิงห์บุรี-บางระจัน (ตัดใหม่) ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์: 0365237556
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 144/23-25 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์: 035524126
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง เรือนจำจังหวัดอ่างทอง เลขที่ 47/25 หมู่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์: 0356157878
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 680/53 – 54 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์: 032402590
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่) ชั้น 4 ถนนบายพาสหัวคู ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์: 043816403
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043243703
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 9/9 – 10 หมู่ 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์: 044813452
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม 394 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์: 042511823
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 1849/7-8 โครงการไทม์สแควร์ ถนนร่วมเริง-ไชย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044353955
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์: 042492513
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์เรือนจำ เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์: 044602309
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม 4 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์: 043722077
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางชั้น 4 ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์: 042614401
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร อาคารหน้าศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์: 045711214
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์: 043513233
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองศรีษะเกษ ชั้น 3 ถนนหลักเมือง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 0456436578
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร 1903 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์: 042713400
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 799 หมู่ 20 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนอกเมือง อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์: 044040914
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี เลขที่ 258 หมู่ 12 ถนนรัตนบุรี-ทับใหญ่ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
โทรศัพท์: 044599266
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคายชั้น 3 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042413774
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เลขที่ 65/15 หมู่ที่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์: 002378405
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ อาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 บริเวณศูนย์ราชการ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง   จังหวัดอำนาจเจริญ   37000
โทรศัพท์: 0455231712
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี 75 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ถนนหมากแข้ง ต.หมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์: 042249345
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 เลขที่ 555 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: 045344585
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย ชั้น 1 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์: 042814737
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.อุตรกิจต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์: ศัพท์0756245512
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4 หมู่ที่ 1 ถนนไตรรัตน์ "ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง " จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์: 077512164
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง อาคารพุทธคุณพาหุงศาลา กลางจังหวัดตรัง ถนนพระรามหก ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง
โทรศัพท์: 075214562
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 406 ตำบลโพธ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 075344633
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส เลขที่ 156 ถนนสุริยะ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์: 073531234
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี เลขที่ 49/7 ถนนกะลาพอ ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์: 0733340312
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา เลขที่ 4/2 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์: 076481820
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง (อยู่ในส่วนเรือนจำกลางจังหวัดพัทลุง) เลขที่ 25 ถนนช่วยทุกข์ราษฎร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์: 074616241
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต 22/2930 ถนนหลวงพ่อ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076215850
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา อาคารศาลากลางหลังเก่า ชั้น 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์: "073222624"
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง (ติดกับพิพิธภัณฑ์เมืองเบตง) ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
โทรศัพท์: 0864805654
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง เลขที่ 349 ถนนเรืองราษฎร์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์: 077825446
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อาคารสรรพากร (หลังเก่า) ชั้น 3 ถนนลูกเสือ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์: 074307240
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์: 074723032
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารสำนักงานส่วนราชการ ชั้น 2 (ตึกอัยการเก่า) ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 0772851734
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
ที่อยู่: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเกาะสมุย เลขที่ 95/30 หมู่ที่ 5 ตำบลมะเร็ต "อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี "
โทรศัพท์: 077419199
สำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตetda
e-Notice System
AIPA
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
เน็ตประชารัฐ
Thailand Tourism Directory
นามสงเคราะห์ส่วนราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
e-Government
GovChannel
Ginfo
คณะกรรมการร่างรับธรรมนูญ
itd
กรมอนามัย
สาระดีๆ จากศาลปกครอง