การให้บริการตรวจสอบพยานหลักฐาน

นิติวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน

"เข้าถึงง่าย ได้มาตรฐาน บริการเท่าเทียม"

นิติวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน

งานบริการประชาชนทั่วไปขอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มี 3 ด้าน
1. แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
2. แจ้งบุคคลสูญหายและศพนิรนาม
3. บริการตรวจพิสูจน์

 

สำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตetda
e-Notice System
AIPA
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
เน็ตประชารัฐ
Thailand Tourism Directory
นามสงเคราะห์ส่วนราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนา
e-Government
GovChannel
Ginfo
คณะกรรมการร่างรับธรรมนูญ
itd
กรมอนามัย
สาระดีๆ จากศาลปกครอง