สยจ.ปัตตานี จัดโครงการสร้างพลังเยาวชนคนยุติธรรมนำปัตตานีสันติสุข

19 ก.ค. 2560 17:03 น. 693 ครั้ง

          สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี จัดโครงการสร้างพลังเยาวชนคนยุติธรรมนำปัตตานีสันติสุข ในระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี โฮมสเตย์บ้านเหนือ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และอามาน่าแปซิฟิกรีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนในเรื่องกระบวนการยุติธรรม และการใช้สิทธิและเสรีภาพภายใต้กระบวนการยุติธรรมได้อย่างถูกต้อง
และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสันติสุขในชุมชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด