“ยุติธรรม” ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกรณีผู้เสียชีวิตรวม ๘ ราย ในพื้นที่ จ.กระบี่

20 ก.ค. 2560 09:10 น. 778 ครั้ง

          จากกรณีที่เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายสวมชุดลายพราง เข้าไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงคนในครอบครัวผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เมื่อคืนวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีผู้เสียชีวิตรวม จำนวน ๘ ราย และบาดเจ็บ จำนวน ๓ ราย นั้น

          เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อบต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๔ ลงพื้นที่เชิงรุกร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ เพื่อรับคำขอพร้อมเอกสารประกอบการยื่นขอรับสิทธิค่าตอบแทนผู้เสียหาย ตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จากทายาทผู้เสียหายและผู้บาดเจ็บ รวมจำนวน ๑๑ ราย เพื่อนำเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือเงินค่าตอบแทนฯ ต่อไป

          พร้อมกันนี้ นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภออ่าวลึก จ.กระบี่ ได้กล่าวขอบคุณนายสนั่น ทองเนื้อขาว ยุติธรรมจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๔ รวมทั้งกำนัน ต.บ้านกลาง ที่ได้ลงพื้นที่มารับคำขอจากครอบครัวผู้เสียหาย เพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือทางการเงินต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด