สยจ. เพชรบูรณ์ มอบเงินตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาสร้างความเป็นธรรมประชาชน

20 ก.ค. 2560 14:26 น. 449 ครั้ง

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายชิด ปาคำมา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ และยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่มอบเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาแก่ นางเทิน หมอนทอง ทายาทของนางประทุมทิพย์ เพชรคุ้ม ผู้เสียหายกรณีถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย เป็นเงินจำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
๑. ค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่าจัดการงานศพ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๓.ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด