สยจ.อุทัยธานี ร่วมแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน

20 ก.ค. 2560 16:45 น. 1,000 ครั้ง

 

      เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวลดาวัลย์ โรจนพานิช ยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ กามินี ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านนิติกร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานระดับอำเภอพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันหนี้สินเกษตรกรเป็นรายบุคคลทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ ณ ห้องประชุม ธกส. อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด