สยจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายภาคประชาชนอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่

20 ก.ค. 2560 16:47 น. 377 ครั้ง

 

    เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายธวัช พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งร่วมวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และบทบาทภารกิจของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตลอดจนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ อาทิ การให้ความช่วยเหลือด้านกองทุนยุติธรรม และพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด