“ยุติธรรม” ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ใน จ.มุกดาหาร ตามโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

20 ก.ค. 2560 16:48 น. 597 ครั้ง

          เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อให้บริการปรึกษาทางด้านกฎหมาย รับคำขอกองทุนยุติธรรม รับคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองบง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด