สยจ.เพชรบุรี จัดโครงการยุติธรรมจังหวัดสัญจร

20 ก.ค. 2560 16:51 น. 651 ครั้ง

          เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนดอนยาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด รวมทั้งขับเคลื่อนงานด้านการอำนวยความยุติธรรม
แก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ อาทิ การให้ความช่วยเหลือด้านกองทุนยุติธรรม
และพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด