สยจ.ลพบุรี จัดโครงการพบสถานศึกษา

21 ก.ค. 2560 10:51 น. 543 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรีพบสถานศึกษา
โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม และค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าชดเชยค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา และร่วมเล่นเกม THE CHOICE ทางเลือกทางรอด
โดยมีคณะครูอาจารย์และนักเรียนร่วมโครงการ จำนวน ๗๔ คน
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด