สยจ.ตราด จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

21 ก.ค. 2560 11:02 น. 491 ครั้ง

          เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวสิรินทร์ พุ่มงาม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ยุติธรรมจังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนวัดคลองประทุน บ้านคลองประทุน หมู่ที่ ๔ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน รวมทั้งรับคำร้อง คำขอความช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งไม่สามารถเดินทางไปยังสำนักงานยุติธรรม หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้ด้วยตนเอง ซึ่งทำให้ภารกิจของงานยุติธรรมได้รับการประสานและร่วมมือในระดับชุมชนอย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นการดึงภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานยุติธรรมมากยิ่งขึ้นด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด