สยจ.อยุธยา ลงพื้นที่พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน เน้นงานเชิงรุกอำนวยความเป็นธรรมในชุมชน

21 ก.ค. 2560 13:12 น. 463 ครั้ง

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเสาธง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านขล้อ และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตานิม เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนพร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนร่วมวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด