รางวัลชนะเลิศประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

21 ก.ค. 2560 14:20 น. 1,571 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 สุราษฏร์ธานี โดยตัวแทนเด็กและเยาวชน เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  รางวัลชนะเลิศประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดีเด่น ผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประเภทสถานพินิจและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ฉลอง 15 ปี TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ  Hall 9  ศูนย์ประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด