ศทส.จัดประชุมการจัดกิจกรรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งเเรก วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ในหัวข้อ การเขียนผังกระบวนงาน BPMN โดย นายวรวิทย์ มุ่งชัยสงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

25 ก.ค. 2560 10:12 น.

การจัดกิจกรรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสารแนบ