ยุติธรรม จ.นครนายก จับมือส่วนราชการในพื้นที่ ปลุกจิตสำนึกผู้ถูกคุมประพฤติบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน

26 ก.ค. 2560 16:56 น. 624 ครั้ง

                 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. พันเอก สุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้ชื่อ “ฝายประชารวมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560” โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายกร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดนครนายก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 และกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนโดยปลุกจิตสำนึกให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้กระทำความผิดได้รู้คุณค่าของตนเอง มีความภาคภูมิใจกับการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมและสร้างความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ผู้ถูกคุมประพฤติ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฯ จำนวน 150 คน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (บ้านหุบเมย) หมู่ที่ 5 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด