การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒

27 ก.ค. 2560 17:17 น.

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสาววิภา แซ่งโง้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปกองการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร