พิธีลงนามกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยและสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. 2017-2021 (United Nations Partnership Framework -UNPAF 2017-2021)

31 ก.ค. 2560 13:54 น.

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ นางธันย์ชนก อุ่นบรรเทิง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ และนางสาววันปรีดี คำรพมิ่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมพิธีลงนามกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยและสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. 2017-2021 (United Nations Partnership Framework -UNPAF 2017-2021) โดยมีนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวเดียร์ดรา บอยด์ ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เป็นผู้ลงนามเอกสารดังกล่าว พร้อมด้วยผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน