รายการเดินหน้าประเทศไทย : การเปิดขายทอดตลาดทรัพย์สิน ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560

7 ส.ค. 2560 15:13 น. 597 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด