อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์แห่งใหม่

23 ส.ค. 2560 14:03 น. 1,880 ครั้ง

          พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 3-4 และผู้แทนส่วนราชการด้านกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ

          สำหรับอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์แห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 203 หมู่ที่ 8 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เช่าอาคารพาณิชย์เพื่อให้บริการประชาชน แต่ด้วยจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น กรมคุมประพฤติจึงจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์แห่งใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ รวมถึงเกิดความคล่องตัวในการประสานราชการระหว่างหน่วยงานในสังกัดยุติธรรม

          อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวแสดงความยินดี และขอบคุณในความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน ตลอดจนอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการรวมพลังขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด