ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจัดค่ายลูกเสือชั่วคราวอาสาพัฒนาบางเขน ร.ร.วิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง รุ่นที่ 2/2560

24 ส.ค. 2560 16:33 น. 2,142 ครั้ง

        ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจัดค่ายลูกเสือชั่วคราวอาสาพัฒนาบางเขน
ร.ร.วิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง รุ่นที่ 2/2560
แก่ผู้ต้องขังติดยาเสพติด จำนวน 350 คน ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน-26 สิงหาคม 2560
กำหนดปิดค่ายฯ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติ
จากนายกิตติพัฒน์ เดชะหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย
เป็นประธานฯ ในพิธีปิดค่ายฯ ในโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติด
ในรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด