ท่านพิรุณ หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงราย ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ ที่เข้าประเมินคัดเลือกการประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

25 ส.ค. 2560 11:25 น. 1,073 ครั้ง

         ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
ท่านพิรุณ หน่อแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงราย
ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์
ที่เข้าประเมินคัดเลือกการประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรือนจำชั่วคราว กรมราชทัณฑ์ ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ
ซึ่งเรือนจำชั่วคราวดอยราง สังกัดเรือนจำกลางเชียงราย
เป็นหนึ่งในเรือนจำที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้างต้น จำนวน 4 แห่ง
จากจำนวนทั้งสิ้น 10 แห่งจากทั่วประเทศ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด