ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ประชาชน

28 ส.ค. 2560 13:07 น. 2,411 ครั้ง

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางนริศา ปานสอาด ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีนาย A (นามสมมุติ) ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่ดินของวัดปากน้ำฉวาง ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งผลการไกล่เกลี่ยเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย โดยเจ้าอาวาสยินยอมให้นาย A ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้ภายในกำหนด เป็นระยะเวลา ๓ ปี เมื่อครบกำหนดแล้ว นาย A ตกลงที่จะทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออก พร้อมทั้งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลฉวาง เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด