นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการพักการลงโทษ ครั้งที่ 11/2560

29 ส.ค. 2560 11:59 น. 1,808 ครั้ง

 

      นายวิทยา สุริยะวงค์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการพักการลงโทษ
ครั้งที่ 11/2560
ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ชั้น2
อาคารที่ทำการกรมราชทัณฑ์
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
เวลา 09.30 น.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด