กระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาทักษะกีฬาแบดมินตัน

29 ส.ค. 2560 14:41 น. 615 ครั้ง

 

            เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาแบดมินตัน
สำหรับเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
DJOP Badminton for Change ๒๐๑๗ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
จัดโดย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนไทย - ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพมหานคร ผู้จัดการมูลนิธิ Right to play
ผู้จัดการโครงการกีฬาไทยเบฟไทยทาเลนท์ มูลนิธิชลลดา บริษัท YONEX (ประเทศไทย)
ผู้แทนบริษัท CP Meiji คณะกรรมการสงเคราะห์ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

            ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้เชิญ “บุญศักดิ์ พลสนะ” อดีตนักกีฬาแบดมินตันมือวางอันดับ ๑ ทีมชาติไทย
และมือวางอันดับ ๔ ของโลก รวมทั้งนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยในสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ฝึกสอนสโมสร Putti Club มาร่วมฝึกสอนและสาธิตการเล่นกีฬาแบดมินตัน
ให้กับเยาวชนในคลินิกทักษะกีฬาแบดมินตัน

 

            ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า โครงการนี้จะทำให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ได้มีโอกาสฝึกฝน
พัฒนาทักษะกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในอนาคต ในการนี้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ในการจัดสร้างสนามกีฬาแบดมินตัน ภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านกรุณา
นับเป็นพระกรุณาอย่างล้นพ้นของเด็กและเยาวชนที่จะมีสนามแบดมินตัน
ใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาแบดมินตันต่อไป 

            ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแบดมินตัน จำนวน ๑๕๑ ราย จำนวน ๔๓ ทีม
แบ่งเป็นทีมประเภทสถานพินิจฯ จำนวน ๒๖ ทีม  และทีมประเภทศูนย์ฝึกและอบรมฯ จำนวน ๑๗ ทีม
แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑. ชายเดี่ยวรุ่นไม่จำกัดอายุ ประเภทศูนย์ฝึกและอบรมฯ
๒. ชายเดี่ยวรุ่นไม่จำกัดอายุ ประเภทสถานพินิจฯ
๓. หญิงเดี่ยวรุ่นไม่จำกัดอายุ ประเภทสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด