ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ ให้การต้อนรับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการ ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมเชิงกัลยาณมิตรเรือนจำกลางเชียงใหม่

30 ส.ค. 2560 14:24 น. 1,509 ครั้ง

         นายสมศักดิ์ สาระหงษ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางเชียงใหม่
ให้การต้อนรับ นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการ
ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมเชิงกัลยาณมิตรเรือนจำกลางเชียงใหม่
ซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพิ่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ให้เป็นจไปตามหลักอาชญวิทยา , ทัณฑสถาน , และปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด