ในวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานมอบพื้นสนามฟุตซอล

1 ก.ย. 2560 15:22 น. 1,172 ครั้ง

         

         ในวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา
นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานมอบพื้นสนามฟุตซอล
จากนายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
และนายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ ผู้จัดการทีมฟุตซอลแห่งประเทศไทยให้กับเรือนจำ
แก้ไขฟื้นฟูเฉพาะทาง ประเภทเรือนจำกีฬา เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด