• Slide 0

โครงการพัฒนาคุณภาพการตรวจประเมินองค์กร กิจกรรมที่ 2 : การประชุมสัมมนาพัฒนาองค์กรด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

โครงการพัฒนาคุณภาพการตรวจประเมินองค์กร กิจกรรมที่ 2 : การประชุมสัมมนาพัฒนาองค์กรด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 5 ก.ย. 2560 16:41 น.

จำนวนผู้อ่าน 646 คน