นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายเรืองศักดิ์ สุวารี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้เข้าตรวจราชการ ณ เรือนจำจังหวัดระนอง

6 ก.ย. 2560 09:20 น. 1,159 ครั้ง

 

         เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
และนายเรืองศักดิ์ สุวารี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ได้เข้าตรวจราชการและมอบนโยบายตลอดจนแนวทาง
ในการดำเนินงานให้กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดนำไปปฏิบัติ
โดยมีนายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง
และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด