ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

8 ก.ย. 2560 16:28 น. 606 ครั้ง

         ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
เข้าตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และสถานฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย (เรือนพธำมรงค์)
โดยมี นางบุษบา ศักรางกูร ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
วันที่ 8 กันยายน 2560

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด