ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย กรณีพิพาทที่ดินมรดก

8 ก.ย. 2560 17:08 น. 922 ครั้ง

                 เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม ณ ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด