กรมพินิจฯ รับรางวัลความเป็นเลิศการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560

13 ก.ย. 2560 11:16 น. 452 ครั้ง

วันนี้ (11 กันยายน 2560) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยนายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนายนภสินธุ์ นาชัยพลอย ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และนายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯจังหวัดเชียงราย ตัวแทนภาคประชาประชน เข้ารับมอบรางวัลความเป็นเลิศการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จากผลงานเรื่อง “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและองค์กรเครือข่ายในชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 (1 สถานพินิจ 1 สถานศึกษา)” ของสถานพินิจฯ จังหวัดเชียงราย ซึ่งโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ในงานสัมมนาและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม” จัดโดยสำนักงานก.พ.ร. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด