ยุติธรรมจังหวัดชลบุรี พิจารณาเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนตามกฎหมายฯ ให้แก่ประชาชน

14 ก.ย. 2560 13:48 น. 440 ครั้ง

       เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔  ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด