กองการเจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

18 ก.ย. 2560 14:37 น. 3,329 ครั้ง

         กองการเจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐โดยในพิธีดังกล่าว
นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในการมอบโล่
ทั้งยังเป็นผู้ครบอายุเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้นายนิมิต ทัพวนานต์, นายเรืองศักดิ์ สุวารี,
นายอายุตม์ สินธพพันธุ์, นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
พนักงาน ลูกจ้าง กรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณฯด้วย
ที่ ห้องสัมมนาชั้น๓ อาคารกรมราชทัณฑ์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด