อธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

18 ก.ย. 2560 14:59 น. 409 ครั้ง

       นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานนำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ตามโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 18 กันยายน 2560 เพื่อพบปะประชาชนตลอดจนรับทราบปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายนพพร บ่ายแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีและกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโขลง ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

             

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด