กรมคุมประพฤติ จับมือ สตช. ลงนาม MOU ประสานจับกุม-เชื่อมโยงข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติ

27 ก.ย. 2560 12:44 น. 295 ครั้ง

            วันนี้ (27 กันยายน 2560) เวลา 11.00 นาฬิกา กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยนายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมกับ พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการประสานจับกุมผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและศาลออกหมายจับ และการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อป้องกันอาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรม   คุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมในพิธี   ลงนามฯ ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

           อนึ่ง การลงนามในบันทึกข้อตกลง เป็นผลสืบเนื่องจากการหารือร่วมกันระหว่างกรม      คุมประพฤติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและศาลออกหมายจับ ซึ่งจากการรวบรวมสถิติคดีผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติและศาลออกหมายจับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 2559- 15 ก.ย. 2560)  มีจำนวนถึง 7,253 ราย ในการนี้ กรมคุมประพฤติ จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามจับกุมผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผิดเงื่อนไขและศาลออกหมายจับต่อไป รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูล   ผู้ถูกคุมความประพฤติกับฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานในการสืบสวน สอบสวน การฟ้องคดี การสืบเสาะและพินิจ       การคุมประพฤติ และการป้องกันปราบปรามมิให้กระทำผิดซ้ำ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด