การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/2560

27 ก.ย. 2560 15:57 น.

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์