กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

28 ก.ย. 2560 09:06 น. 26,250 ครั้ง

           พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุมประพฤติ  นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  นายพยนต์  สินธุนาวา  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติร่วมร้องเพลงชาติไทยในกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย นำโดยนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ที่พระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย ณ บริเวณเสาธง หน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด