รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

29 ก.ย. 2560 09:51 น. 781 ครั้ง

 

วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี, สำนักงานบังคับคดีสิงห์บุรี, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี, เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี  ต่อมาเวลา 11.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและร่วมประชุมกับเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมได้ให้ความรู้เรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมผ่านสมุดภาพอินโฟกราฟิก

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด