สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดินหน้าให้ความรู้สู่ชุมชน ในพื้นที่เขตภาคใต้ ร่วมกับ ยุติธรรมจังหวัดสงขลา

2 ต.ค. 2560 11:55 น. 596 ครั้ง

         วันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรและการให้ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีศูนย์กลางในพื้นที่เขตภาคใต้ ณ โรงแรม นิวซีซั่น อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา ภายใต้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนทีมประสานงานและคณะวิทยากรบรรยายจาก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา นำทีมโดย นายเชิดชาย ช่วงเสน ยุติธรรมจังหวัด เป็นผู้ให้การต้อนรับ ในการนี้ ผอ.สถาบันสถาบันิติวิทยาศาสตร์ มอบหมาย พันตำรวจโทหญิงอัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนและเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมอบทุนสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในการจัดทำโครงงานและกิจกรรมด้านิติวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน หรือชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งร่วมส่งชิ้นงานเข้าประกวดแข่งขันกับอีก ๕๐ โรงเรียนจากทุกภาคของประเทศไทย 

          จังหวัดสงขลา ถูกคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องในพื้นที่เขตภาคใต้ เนื่องจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่เข้มแข็ง มีเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานในภาพของกระทรวงยุติธรรม อีกทั้งในเร็วๆ นี้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะเปิดศูนย์บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชนในจังหวัดสงขลา ภายใต้การกำกับของ กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ ดังนั้น กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการเเนะนำสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมในการเปิดบริการและเป็นหน่วยงานบูรณาการกับยุติธรรมในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 

         ภายในงาน มีทั้งภาคบรรยายและภาคกิจกรรม และการจัดบอร์ดนิทรรศการความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ กำกับดูแลโดย ดร.สุธิดา สุวรรณรังษี ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ และทีมนักนิติวิทยาศาสตร์ มีเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จำนวน ๑๗๐ คน และคณาจารย์ นักเรียน จำนวน ๖๕ คน จาก ๔ โรงเรียน ได้แก่ (๑) โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จังหวัดพัทลุง (๒) โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา จังหวัดชุมพร (๓) โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา และ (๔) โรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง จุดประสงค์ของโครงการ เป็นการสร้างความเข้าใจในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ การให้บริการและช่องทางการเข้าถึงบริการด้านิติวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน โดยผ่านเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ครู อาจารย์และนักเรียน ซึ่งจะเป็นผู้ประสานงานและส่งต่อข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนของตน ภายใต้ความมุ่งมั่นของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าถึงง่าย ได้มาตราฐาน บริการเท่าเทียม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด