ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานรัฐมนตรี

2 ต.ค. 2560 15:13 น. 398 ครั้ง

เอกสารแนบ