กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครบรอบ 15 ปี

3 ต.ค. 2560 10:11 น. 26,183 ครั้ง

           นายประสาร  มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติรักษาราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ  นายพยนต์ สินธุนาวา  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  นายมณฑล  แก้วเก่า  หัวหน้าผู้ตรวจราชการ  และนางยศวันต์  บริบูรณ์ธนา  เลขานุการกรม  ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครบรอบ 15 ปี  พร้อมมอบเงินบริจาคให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด