วันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครบรอบ 15 ปี

3 ต.ค. 2560 14:17 น. 478 ครั้ง

(วันนี้ 3 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครบรอบ 15 ปี โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ในการนี้ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วม ในพิธีครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมกรมพินิจฯ ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด