พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์และตรวจแถวกองเกียรติยศ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ กรมราชทัณฑ์

4 ต.ค. 2560 09:59 น. 3,083 ครั้ง


         พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์

เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์และตรวจแถวกองเกียรติยศ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ กรมราชทัณฑ์
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด