กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 127 ปี

6 ต.ค. 2560 10:19 น. 25,985 ครั้ง

             นายมณฑล  แก้วเก่า  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 127 ปี พร้อมมอบเงินเพื่อสบทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลางเพื่อจะไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล  มูลนิธิต่างๆ และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของกรมบัญชีกลางโดยมีนางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ  อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่  กรมบัญชีกลาง  ถนนพระราม 6  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด