"ยุติธรรม" มอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้นกองทุนยุติธรรม ภายใต้หัวข้อ “ยุติธรรม ยุติ(ระ)ทม”

9 ต.ค. 2560 13:42 น. 540 ครั้ง

สำนักงานกองทุนยุติธรรม ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย จัดการประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้นกองทุนยุติธรรม“กองทุนยุติธรรม SHORT FILM CONTEST ๒๐๑๗” ภายใต้หัวข้อ “ยุติธรรม ยุติ(ระ)ทม” เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรมให้เป็นที่รู้จักของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม


          ในวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัลโครงการจัดทำวีดีทัศน์กองทุนยุติธรรม การประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้นกองทุนยุติธรรม “กองทุนยุติธรรม SHORT FILM CONTEST ๒๐๑๗” ภายใต้หัวข้อ “ยุติธรรม ยุติ(ระ)ทม” โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรม ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรมให้เป็นที่รู้จักของประชาชน ผ่านมุมมองและกระบวนการคิดจากคนรุ่นใหม่ โดยให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกระบอกเสียงอีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงเป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์และสื่อมวลชนในแขนงต่างๆ เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนยุติธรรมให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยมี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักบังคับคดีอาญาและบังคับใช้กฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม นายนนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับภาพยนตร์ และนายบัณฑิต ทองดี นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เข้าร่วมฯ โดยมี นายอรรณพ กิตติคุณ และ ดร.อริศรา กำธรเจริญ ทำหน้าที่พิธีกรของงาน ณ โรงภาพยนตร์กรุงศรี ไอแมค เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าเมเจอร์รัชโยธิน กรุงเทพฯ

          ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การที่ทุกคนได้เข้ามาประกวดแข่งขันในโครงการนี้ ต้องใช้ทั้งความตั้งใจ ความสามารถ ความทุ่มเท และความเสียสละ ซึ่งการสร้างสรรค์สื่อที่จะทำให้เกิดความเข้าใจแก่ประชาชนถือเป็นเรื่องที่ดีและทุกคนต้องช่วยกัน สำหรับกองทุนยุติธรรมจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้คือการนำภาพยนตร์สั้นที่ได้ในครั้งนี้ไปเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคมากยิ่งขึ้น

          สำหรับโครงการดังกล่าว ได้แบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับอุดมศึกษาและระดับบุคคลทั่วไป โดยทีมที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและทำเวิร์กช้อปร่วมกับผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย อาทิ นายบัณฑิต ทองดี , นายปรัชญา ปิ่นแก้ว, นายนนทรี นิมิบุตร , นายนัฐวุฒิ พูนพิริยะ และนายจิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร ก่อนทำการผลิตผลงานภาพยนตร์โฆษณาสั้นเพื่อส่งเข้าแข่งขันรอบตัดสิน

          ทั้งนี้ มีทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดในรอบสุดท้าย จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ ทีม ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา ๘ ทีม และระดับบุคคลทั่วไป ๔ ทีม โดยทีมที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเงินสดและโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมใบประกาศนียบัตร ซึ่งผลการตัดสินในระดับอุดมศึกษา ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “Studio ๕๐ satang” จากผลงานเรื่อง “ฝันร้าย” ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ทีม “แสนแสบ” จากผลงานเรื่อง “ยุติ(ธรรม)” ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ทีม “Exit Studio” ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ได้แก่ทีม “Twins” จากผลงานเรื่อง “ความจริง” และทีม “Amy” จากผลงานเรื่อง “Mother” ได้รับเงินรางวัล ทีมละ ๕,๐๐๐ บาท ระดับบุคคลทั่วไป ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม “หนึ่งอักษร” จากผลงานเรื่อง “ในกระแสแห่งยุติธรรมา ใช่จะหาความปราณีมิได้เลย” ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ทีม “ว๊อปแว๊ปสตูดิโอ” จากผลงานเรื่อง “เคียง” ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ทีม “AV Team PKW” ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ได้แก่ทีม INSIGN FILM จากผลงานเรื่อง “ฝนตก(ไม่)เท่ากัน” ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

                           ****************************************

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด