ผลการดำเนินงานกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2560

10 ต.ค. 2560 08:50 น. 443 ครั้ง

1) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

2) ด้านการสร้างความปลอดภัยในสังคม

 

3) ด้านการอำนวยความยุติธรรม

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด