สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มอบรางวัลเเละใบประกาศนียบัตร การจัดการเเข่งขันการพิมพ์ลายนิ้วมือ ๑๐ นิ้ว เเละฝ่ามือ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๗

11 ต.ค. 2560 17:22 น. 720 ครั้ง

          กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จัดการแข่งขันการพิมพ์ลายนิ้วมือ ๑๐ นิ้ว และฝ่ามือ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่  ๗  ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ รวม ๓ วัน ณ กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ ชั้น ๑๘ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพมหานคร

โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักนิติวิทยาศาสตร์ และบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่สนใจเกี่ยวกับงานด้านการพิมพ์ลายนิ้วมือและฝ่ามือให้มีทักษะ และมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผู้ร่วมเข้าแข่งขันครั้งนี้ จำนวน ๑๔ คน โดยมี พันตำรวจโทหญิงวิวรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาฯ เป็นประธานมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ดังนี้

  •           รางวัลชนะเลิศ        

นายธงชัย ทองทวี  กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์

  •           รางวัลรองชนะเลิศ 

นายภานุวัฒน์  นิรัติศยกุล กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)

  •           รางวัลชมเชย          

 นายดนุพล สุริยันรัตกร กองสารพันธุกรรม

 นางสาววราภรณ์ ชินไธสง กลุ่มนิติเวชคลินิก

และนางสาวอัจฉรา  นุ่มใจดี กองสารพันธุกรรม

 

ภาพ/ข่าว อภิเชษฐ์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด