กรมบังคับคดี แถลงผลงานปีงบ’ 60 ผลักดันทรัพย์สินได้กว่า ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท

12 ต.ค. 2560 14:26 น. 134 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด