กระทรวงยุติธรรม โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๐

12 ต.ค. 2560 16:31 น. 173 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด